Doświadczenie…

Doświadczenie…

Doświadczenie… Czym jest doświadczenie, nami samymi nic mniej, nic więcej. My jesteśmy sobą, jeśli swoje własne doświadczenie budujemy na podstawie tego, czego „doświadczyliśmy”, co przeżyliśmy, czyli zapisaliśmy w swoim ciele energetycznym za pomocą zmysłów…...